Sprawdź atrakcje Ustronia - Staw Kajakowy

Staw jest czynny w sezonie letnim, można na nim popływać kajakiem jedno lub dwuosobowym, łódką lub rowerem wodnym. Był jednym
z pięciu, które od XVIII wieku powstawały dla potrzeb tutejszego przemysłu hutniczo-kuźniczego. Woda z nich napędzała ciężkie maszyny
w zakładach. Staw w centrum już w 1890 roku zaczął być wykorzystywany w celach rekreacyjnych.

http://www.ustron.net/artykul_maly-zalew-posrod-gor-8211-staw-kajakowy.php

 

Muzeum Ustrońskie

Różnorodność i bogactwo wystaw oraz szeroka oferta imprez kulturalnych sprawia, iż Muzeum Ustrońskie, otwarte przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok tętni życiem. A monumentalne maszyny kuźnicze, rozrastający się skansen oraz lokalizacja w urokliwym miejscu historycznego założenia dawnej huty „Klemens” skłania licznych turystów do wstąpienia w progi placówki.

 

https://muzeum.ustron.pl/pl/muzeum-ustron-pl-o-muzeum,53

Biblioteka Publiczna

Ustrońska biblioteka swoją działalność rozpoczęła jako jedna z pierwszych w powiecie cieszyńskim, bo wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Jej bezpośrednią poprzedniczką była Biblioteka Macierzy Szkolnej, mieszcząca się przed wojną również w Ratuszu. Ze sprawozdania Koła Nr 1 Macierzy Szkolnej w Ustroniu wynika, że biblioteka istniała w tym miejscu już w roku 1928.

Na początku powojennych dziejów placówki księgozbiór liczył zaledwie 350 tomów. W 1949 roku znany ustroński bibliofil i społecznik - Jan Wantuła - podarował bibliotece 332 woluminy ze swej bogatej kolekcji. 31 lat później imię tej wielkiej postaci przyjęła książnica za swego patrona, a woluminy z jego autografem są przechowywane jako cenne pamiątki.

Budynek biblioteki został oddany do użytku w 1903 roku. Służył pierwotnie jako szkoła publiczna. W późniejszym okresie spełniał także inne funkcje. Oprócz szkoły publicznej mieściło się w nim wspomniane już schronisko młodzieżowe oraz Filia Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika. W latach 70. dobudowano łącznik oraz piętrową przybudówkę. Główny obiekt, zbudowany w stylu manierycznym, jest jedną z najciekawszych architektonicznie budowlą Ustronia. Wyróżnia się bardzo bogatą, zachowującą wszystkie pierwotne detale, fasadą oraz zegarem wieżowym wmontowanym w części dachowej.

W 2011 roku remontowano fasadę budynku (wtedy też powstał efektowny mural) oraz park otaczający bibliotekę.

W 2013 uruchomiono moduł komputerowego wypożyczania zbiorów w Oddziale dla Dzieci a w 2015 w Wypożyczalni dla Dorosłych.

http://biblioteka.ustron.pl/pad/