Nasze media:

Komitet

honorowy

Jacek Miketa

Przewodniczący Komitetu Honorowego
(ekonomista, prawnik)

Adam Mokrysz

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego
Prezes Grupy Mokate

Przemysław Korcz

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego
Burmistrz Miasta Ustroń - Uzdrowisko

Łukasz Turlej

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego
Sekretarz Generalny FIDE

Radosław Jedynak

Członek Komitetu Honorowego
Prezes Polskiego Związku Szachowego

Kamila Kałużna-Turcza

Członek Komitetu Honorowego
Prezes Małopolskiego Związku Szachowego

Grzegorz Matusiak

Członek Komitetu Honorowego
Poseł na Sejm RP

Mieczysław Szczurek

Mieczysław Szczurek

Członek Komitetu Honorowego
Starosta Cieszyński

Kasperek Bogdan

Członek Komitetu Honorowego
Sekretarz Euroregionu „Śląsk Cieszyński”

Janusz Michałek

Członek Komitetu Honorowego
Prezes Zarządu KSSE

Piotr Apollo

Członek Komitetu Honorowego
Prezes Zarządu Tauron Nowe Technologie S.A.

Grzegorz Masternak

Członek Komietu Honorowego
Mistrz Międzynarodowy