Komitet honorowy

Komitet honorowy

Jacek Miketa

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Adam Mokrysz

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Korcz

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego

Łukasz Turlej

Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego