Nasze media:

Konkurs plastyczny

Jak co roku zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanych przy okazji Festiwalu Szachowego – Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia! 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać swoją pracę lub złożyć ją osobiście w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury “Prażakówka” w Ustroniu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 28 w terminie od 11 do 17 sierpnia 2023.

Tegoroczna tematyka prac konkursowych to: “Szachy łączą pokolenia”.
Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe, zgodnie z datą urodzenia:
Kategoria I: Do lat 10.
Kategoria II: Od 11 do 14 lat.
Kategoria III: Od 15 do 18 lat

Uczestnicy mogą wykorzystywać dowolne techniki plastyczne, takie jak malarstwo, rysunek, kolaż, grafika komputerowa itp. Prace mogą być wykonane zarówno ręcznie, jak i przy użyciu technologii komputerowej.

Na odwrocie pracy należy podać informacje o uczestniku, w tym: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny pod wpisem w załączniku.

Do dzieła!

Załączniki do wpisu